Szkółka drzew leśnych i ozdobnych we Wrzesinie

Ozdobne świerki

Szkółka położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, 17 km od centrum Olsztyna , na zachód od miasta i prowadzona jest w niej uprawa drzew i krzewów w gruncie oraz w pojemnikach.

Szkółka drzew i krzewów we Wrzesinie powstała ponad 20 lat temu jako jedna z nielicznych wówczas szkółek prywatnych w tym rejonie. Obecnie zajmuje obszar ponad 5 ha, na którym mieszczą się uprawy gruntowe, uprawy w pojemnikach i tereny ekspozycyjne.

Szkółka oferuje wiele gatunków i odmian roślin iglastych i liściastych, sprzedawanych w pojemnikach i z gruntu. Rośliny te uprawiane są w trudnych warunkach klimatycznych północno-wschodniej Polski, a zatem dają gwarancje trwałości ogrodu mimo surowych zim. Oferta obejmuje drzewa i krzewy w wieku od 2 do kilkunastu lat (drzewa do 3 m wysokości), które sprzedawane są w formie hurtowej i detalicznej.

Specjalizujemy się w produkcji drzew iglastych szczepionych oraz drzew strzyżonych i formowanych. Zapewniamy podstawowy materiał szkółkarski, a więc drzewa liściaste i iglaste w pojemnikach 1-, 3-, 5- i 10-litrowych, drzewa alejowe ( w pojemnikach i z gruntu), sadzonki leśne oraz ”choinki świąteczne” cięte i doniczkowane.

Ozdobne świerki

Ozdobne świerki

Szczególnym produktem szkółki są szczepione ozdobne rośliny iglaste sadzone między innymi w ogrodach przydomowych w gruncie, na tarasach w donicach, w kompozycjach podkreślających reprezentacyjność miejsca czy ogrodach stylizowanych na ogrody japońskie. Oferujemy odmiany karłowe świerków i sosen szczepione na pniu o zróżnicowanej wysokości, odmiany zwisłe świerków szczepione na pniu o zróżnicowanej wysokości a także odmiany barwne.

Oprócz tego w trakcie zakupu roślin możliwe są konsultacje w zakresie projektowania i urządzania ogrodów i terenów zieleni, a także zadrzewienia i zalesienia terenów otwartych.