Galeria

Ogród pokazowy

Na terenie gospodarstwa założono rozległy ogród pokazowy, w którym prezentowane są różne gatunki i odmiany drzew i krzewów ozdobnych. Pokazane są również różnorodne możliwości zastosowania roślin i komponowania przestrzeni ogrodowej zależnie od jej wielkości, funkcji, warunków siedliskowych, upodobań właścicieli ogrodów itp. Dodatkową atrakcją jest kolekcja ptactwa ozdobnego – pawi, bażantów, kaczek. Gościmy zatem zarówno profesjonalistów w dziedzinie szkółkarstwa czy architektury krajobrazu, jak i miłośników parków i ogrodów, a także dzieci i młodzież w ramach zajęć edukacyjnych.